vyberte ceník který chcete zobrazit :


  Elektřina podnikatel

     Ceník Dvojka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

        Ceník Standard-jen pro stávajicí zákazníky
        Ceník Jednička-jen pro stávajicí zákazníky 

 

 Plyn podnikatel    

         Ceník Standard
       Ceník Jednička 
    Ceník  Jednička červen
 
      Ceník Jednička říjen (dříve Jednička od 21.9.2015 )

Archív ceníků podnikatel

Vysvětlení pojmů

VT - vvsoký tarif
NT - nízký tarif

Sazba C01d : objekty s nízkou spotřebou (nízké měsíční poplatky, ale vyšší cena za kWh)

Sazba C02d : objekty se střední spotřebou (vyšší měsíční poplatky, ale nižší cena za kWh)

Sazba C03d : objekty s vysokou spotřebou (vysoké měsíční poplatky, ale nejnižší cena za kWh)

Sazba C25d : objekty s akumulačním spotřebičem na ohřev vody nebo vytápění (8 hodin NT)

Sazba C26d : objekty s akumulačním spotřebiči na vytápění, příkon akum. spotřebičů min. 55% hodnoty hl. jističe (8 hodin NT)

Sazba C35d : objekty s hybridním vytápěním, součet příkonů hybridních a akumulačních (ohřev vody) spotřebičů je min. 50% hod. hl. jističe (16 hodin NT)

Sazba C45d : objekty s přímotopným vytápěním, součet příkonů přímotoných a akumulačních (ohřev vody) spotřebičů je min. 40% hodn. hl. jističe (20 hodin NT)

Sazba C55d : pro tepelná čerpadla uvedená do provozu do 31.3.2005 (22 hodin NT)

Sazba C56d : pro tepelná čerpadla uvedená do provozu od 1.4.2005, 60% tepelných ztrat a více (22 hodin NT)

Sazba C62d : sazba pro veřejné osvětleníČlánky


ČEZ Gasnet PRE Pražská plynárenská Eon