Další služby společnosti Eneka s.r.o.
pro zobrazení klikněte na odkaz

 

Jihomoravský kraj
Brněnsko a Zlínsko
Celá ČR
Provozování energetických zařízení
Poruchová služba
Výstavba energetických zařízení
Trafoservis
Termovizní měření
Revize
Kompenzace a regulace
Úsporné osvětlovací systémy
Energetická studie, energetický audit
Ekologická energie

 

 

 

Jihomoravský kraj

· projekty elektro rekonstrukce a nové elektroinstalace, přípojky NN a VN,
· realizace a oprava kompenzací
· výstavba a rekonstrukce TS 22/0,4 kV
· revize všech napěťových úrovní
· náhradní zdroje – dieselagregáty – zapůjčení, provoz po dobu výpadku
· řád preventivní údržby u rozvoden NN a trafostanic 22/0,4 kV
· termovizní měření
· měření zátěže a technických parametrů
· provozování energetických zařízení
· tepelná čerpadla, boilery na TUV na pr. tepelného čerpadla
· poruchová služba 24 hodin

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

Brněnsko a Zlínsko

· opravy elektroinstalací
· výměna jištění
· servisní práce

Všechny regionální služby lze čerpat po celé ČR – s ohledem na náklady ale není služba cenově efektivní

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

Celá ČR

· realizace fotovoltaických výroben (FVE)
· LED svítidla – náhrada stávajícího osvětlení veřejných prostranství a ulic s možností financování z úspor
· energetické audity

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Provozování energetických zařízení

Tato služba Vám ušetří starosti v oblasti péče o Vaše energetická zařízení tím, že komplexní péči o ně budeme zajišťovat prostřednictvím našich odborníků. Služba je variabilní, lze ji přizpůsobit Vašim konkrétním podmínkám a požadavkům.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Poruchová služba

Služba zahrnuje zajištění potřebné technické a montážní pohotovosti, vypnutí zařízení, zajištění pracoviště a odstranění poruchy.

Místo výjezdu Vyškov.

Služba je placená, v případě odběru VN může být individuálně zahrnuta v ceně.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Výstavba energetických zařízení

je určena všem, kdo plánují výstavbu nebo rekonstrukci trafostanice, rozvodny nebo elektrické přípojky.

Součástí služby je kompletní inženýring, projekce, realizace, uvedení do provozu a následný servis.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Trafoservis

Zajistíme opravu vašeho olejového transformátoru, včetně demontáže a odvozu.

V rámci služby dodáme náhradní transformátor na dobu opravy, provedeme diagnostiku a případně zajistíme dodání nového či staršího repasovaného transformátoru. Součástí služby je také zajištění rozboru oleje na přítomnost PCB, dodávka regenerovaného oleje nebo výpočet skutečných ztrát transformátoru, včetně navržení a implementace opatření vedoucích k finančním úsporám.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Termovizní měření

pomáhá odhalit vady dříve, než způsobí rozsáhlejší poruchy.

Jedná se o diagnostickou metodu, která pomocí speciální termovizní kamery zaznamenává teplotní rozdíly na povrchu snímaných objektů a zařízení (trafostanice, rozvodné skříně, vedení atd.).

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Revize

je služba, jejímž prostřednictvím Vám nabízíme mnohaleté zkušenosti našich zaměstnanců, které můžete využít např. v oblasti výchozí a provozní revize pro energetická zařízení.

Služba je placená případně individuálně v rámci ceny.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Kompenzace a regulace

je určena všem, kdo mají problém dodržovat hodnotu induktivního účiníku v rozmezí 0,95 až 1 a sjednanou hodnotu rezervované kapacity, případně rezervovaného příkonu.

Nabídka služby zahrnuje zjištění vstupních parametrů zdarma, dále analýzu současného stavu a návrh optimálního řešení, včetně ekonomického zhodnocení.

Zajistíme též vlastní montáž technického zařízení ve Vašem odběrném místě.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Úsporné osvětlovací systémy

V rámci této služby nabízíme návrh a realizaci výměny vašeho starého osvětlení za nové.

Nový osvětlovací systém přináší kvalitnější a intenzivnější osvětlení v prostorách zákazníka za současné garance úspor ve spotřebě a nákladech na provoz.

V případě zájmu lze využít i služby investic do LED svítidel z úspor.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Energetická studie, energetický audit

vám přináší analýzu současného stavu energetického hospodářství ve vašich místech spotřeby a návrh konkrétních opatření vedoucích k úsporám energií. Součástí je také ekonomické zhodnocení návratnosti investic.

Tepelná čerpadla a solární termické systémy nabízí kompletní realizaci tepelného čerpadla nebo fotovoltaických zdrojů.

V rámci této služby pro vás zajistíme zpracování technického a ekonomického návrhu, dodávku, montáž a uvedení do provozu, včetně zajištění záručního a pozáručního servisu.

Máte k některé službě dotaz? Ptejte se nás zde.

zpět nahoru

 

 

 

Ekologická energie

našim zákazníkům nabízíme možnost pokrýt celou spotřebu elektrické energie, případně její část, elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Zákazník, který se pro eko energii rozhodne, v podstatě sám určuje, jaký procentuální podíl má ekologicky šetrná elektřina v jeho spotřebě zaujímat. Jediným omezením je stanovení minimální hranice pro odběr na úrovni 25 % z celkového objemu odebrané elektrické energie.

V případě odběrných míst s roční spotřebou do 50 MWh má zákazník volbu pouze stoprocentního pokrytí své spotřeby. Cena ekologicky vyrobené elektřiny bude stanovena dle ceníku pro dodávku elektřiny z obnovitelných zdrojů, popř. individuálně.

zpět nahoru
 Články


ČEZ Gasnet PRE Pražská plynárenská Eon