Nabízíme ubytování v těchto lokalitách:

1) Beskydy, Karolínka 177, www.podsolanem.cz info@podsolanem.cz

Apartmány v klidné lokalitě u Velkých Karlovic. Cyklostezky, koupání v jezeře, v zimních měsících pak běžkařské trasy a sjezdovka.

2) Jeseníky, Lipová – Lázně 627, www.apartmanylipovka.cz info@apartmanylipovka.cz

Apartmány v klidné lokalitě přímo pod sjezdovkou, u Schrothových lázní. V létě ideální na cyklovýlety, přírodní jezírka či koupaliště.

3) Rakousko – Obertraun 194, www.dachsteinapartments.com info@dachsteinapartments.com

Apartmány v klidné lokalitě kilometr od Hallstattského jezera. V zimě běžkařské trasy a sjezdovky, v létě koupání, turistika, ferraty i cyklotrasy.

4) Chorvatsko, Villa Franco, Zadar www.villafrancozadar.com info@villafrancozadar.com

Apartmány u moře (oblázková i písečná pláž). Letiště v Zadaru 25 minut autem od domu. Ideální poloha pro výlety do chorvatských NP.

Provozování energetických zařízení

Naši odborníci zajistí komplexní servis v oblasti péče o Vaše energetická zařízení. Služba je variabilní, lze ji přizpůsobit Vašim konkrétním podmínkám a požadavkům.

Projekty a výstavba energetických zařízení a trafostanic

Služba je určena všem, kdo plánují výstavbu nebo rekonstrukci trafostanice (22/0,4 kV), rozvodny, elektrické přípojky (NN nebo VN) nebo elektroinstalace.

Součástí služby je kompletní řešení, projekce, realizace, uvedení do provozu a následný servis.

Servisní práce, opravy elektroinstalací a výměna jištění

Zajišťujeme veškeré energetické servisní práce.

Řád preventivní údržby

Zajišťujeme řád preventivní údržby u rozvoden NN a trafostanic 22/0,4 kV – měření zátěže a technických parametrů.

Poruchová služba

Služba zahrnuje zajištění potřebné technické a montážní pohotovosti, vypnutí zařízení, zajištění pracoviště a odstranění poruchy.

Místo výjezdu Vyškov.

Služba je placená, v případě odběru VN může být individuálně zahrnuta v ceně.

Servis transformátorů

Zajistíme opravu vašeho olejového transformátoru včetně demontáže a odvozu.

V rámci služby dodáme náhradní transformátor na dobu opravy, provedeme diagnostiku a případně zajistíme dodání nového či staršího repasovaného transformátoru. Součástí služby je také zajištění rozboru oleje na přítomnost PCB, dodávka regenerovaného oleje nebo výpočet skutečných ztrát transformátoru včetně navržení a implementace opatření vedoucích k finančním úsporám.

Termovizní měření, měření bezkontaktním teploměrem

Tato služba pomáhá odhalit vady dříve, než způsobí rozsáhlejší problémy a poruchy.

Jedná se o diagnostickou metodu, která pomocí speciální termovizní kamery zaznamenává teplotní rozdíly na povrchu snímaných objektů a zařízení (trafostanice, rozvodné skříně, vedení atd.).

Revize

Touto službou Vám nabízíme mnohaleté zkušenosti našich zaměstnanců, které můžete využít např. v oblasti výchozí a provozní revize pro energetická zařízení. Revize nabízíme u všech napěťových úrovní.

Služba je placená, v případě odběru VN může být individuálně zahrnuta v ceně.

Kompenzace a regulace

Služba je určená všem, kdo mají problém dodržovat hodnotu induktivního účiníku v rozmezí 0,95 až 1 a sjednanou hodnotu rezervované kapacity, případně rezervovaného příkonu.

Nabídka služby zahrnuje zjištění vstupních parametrů zdarma, dále analýzu současného stavu a návrh optimálního řešení, včetně ekonomického zhodnocení.

Zajistíme též vlastní montáž technického zařízení ve Vašem odběrném místě.

Hlídač maxima, dálkový sběr dat

Jedná se především o službu zákazníkům s vlastní trafostanicí, kteří mohou nějakou spotřebu po jistou dobu odpojit, posunout na pozdější čas mimo maximum. Pro všechny zákazníky se pak může hodit dálkový přenos dat z elektroměru, sledovat napětí, zatížení, výpadky.

Služba zahrnuje komplexní řešení dotačních žádostí, a to ve smyslu rozvinutí základní myšlenky plánované investiční akce, až do jejího úspěšného zrealizování v rámci programů OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) či NZÚ (Nová zelená úsporám). Možnost žádat o dotaci na fotovoltaické panely, či na úsporu energií (zateplení, nové stroje atd.).

Prostřednictvím našich aliančních partnerů Vám můžeme nabídnout analýzu současného stavu energetického hospodářství ve vašich místech spotřeby a návrh konkrétních opatření vedoucích k úsporám energií. Součástí je také ekonomické zhodnocení návratnosti investic a posouzení možnosti čerpání dotací.

Zajišťujeme dieselagregáty – zapůjčení a provoz po dobu výpadku.

Nabízíme kompletní realizaci fotovoltaických výroben (FVE), malých větrných elektráren (VTE), kogeneračních jednotek (KJ), tepelných čerpadel a boilerů na TÚV na principu tepelného čerpadla.

V rámci této služby pro vás zajistíme zpracování technického a ekonomického návrhu, dodávku, montáž a uvedení do provozu včetně zajištění záručního a pozáručního servisu.

Náhrada stávajícího osvětlení veřejných prostranství a ulic novým s možností financování z úspor.

Nabízíme výkup elektrické energie z Vašich zdrojů za výhodné ceny.

Našim zákazníkům nabízíme možnost pokrýt spotřebu elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Zákazník, který se pro ekologickou energii rozhodne v podstatě sám určuje, jaký procentuální podíl má ekologicky šetrná elektřina v jeho spotřebě zaujímat. Jediným omezením je stanovení minimální hranice pro odběr na úrovni 25 % z celkového objemu odebrané elektrické energie.

V případě odběrných míst s roční spotřebou do 50 MWh má zákazník volbu pouze stoprocentního pokrytí své spotřeby. Cena ekologicky vyrobené elektřiny bude stanovena individuálně.

Všechny služby lze čerpat po celé ČR – zajišťovány jsou z různých lokalit, dle konkrétní adresy je tedy nutno zvážit rentabilitu z důvodu dojezdových vzdáleností.