Spočítejte si, kolik s námi ušetříte!

Ceníky najdete zde

Často se nás ptáte

Při změně dodavatele nedochází k přerušení dodávek či výměnám měřících zařízení. Stejně tak odečty a faktury budou ke stejným datům jako doposud. V případě, že by některý z dodavatelů přestal být schopen elektřinu dodávat (ztráta licence, insolvence), přechází odběry automaticky pod tzv. dodavatele poslední instance, kterým je dominantní dodavatel daného území.

Uzavřít se společností Eneka smlouvu (o sdružených službách). Součástí je plná moc ke všem úkonům (výpověď u stávajícího dodavatele), vše potřebné tedy vyřídíme my.

V případě interního přepisu (změna vlastníka u nemovitosti, která je pod společností Eneka) prosíme o zaslání stavu, a vyplnění formuláře na stránkách LINK dnes http://www.eneka.cz/dokumenty/ změna přepis ee a ZP.

Záleží na sjednané stávající smlouvě. V případě smlouvy sjednané na dobu neurčitou je výpovědní doba zpravidla 3 měsíce. V případě smluv s dobou určitou lze přejít až po uplynutí této doby, jinak by mohla za předčasné ukončení hrozit u stávajícího dodavatele sankce (je však možné již nyní uzavřít smlouvu v časovém předstihu, termín pohlídáme). Někdy je možné přejít i dříve, kupříkladu pokud došlo ke zdražení ceny.

Není, byť je to jedna z nekalých praktik podomních prodejců, nabízejících „odpuštění poplatku při okamžitém podpisu“, který neexistuje.

Libovolně často. Jediné, čím je zákazník vázán, je doba trvání smlouvy.

Sníží se cena dodávané komodity v porovnání se stávajícím dodavatelem, zrychlí a zjednoduší se komunikace, budete mít možnost využívat bonusovou kartu Eneky a přednostní termíny u našich montérů. Odečty i termíny fakturace se nezmění.

Je to fixní část ceny, spojená s administrativní činností (korespondencí, bankovními poplatky,…)

Změnu ochotně provedou naše pracovnice, stačí informaci poslat na adresu info@eneka.cz.

Ano. Na vstupní smlouvě je možné zadat rovnou oba produkty. Pokud již máte sjednaný jeden produkt a rádi byste druhý, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@eneka.cz, naše pracovnice ochotně vyhotoví dodatek ke stávající smlouvě.

Ceny se odvíjejí od dění na komoditní burze. Ceny jsou stanovovány zpravidla 1x ročně k 1. lednu.

Cena se skládá z části „za distribuci“ a z části „za komoditu“. Distribuční část je pevně dána (výměrem ERÚ), tato částka je přes naši pouze přefakturována. Regulovanou částí ceny elektřiny je platba za odebranou elektřinu, stálý plat za příkon dle hodnoty jističe před elektroměrem, platba za systémové služby, podpora obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla a platba za činnost operátora trhu. Regulovanou částí ceny plynu je platba za odebraný plyn, za přepravu, dopravu a uskladnění plynu, stálý plat za přistavenou kapacitu a rovněž platba za činnost operátora trhu.

Distributor je provozovatel přenosové soustavy na daném území, který vlastní přenosové a měřící zařízení. Distributor je pouze jeden a je neměnný. Dodavatel (též obchodník s elektřinou či plynem) je subjekt dodávající koncovému zákazníkovi komoditu. Dodavatele lze zdarma zvolit, jemu se potom platí zálohy.

Co nejdříve nás kontaktujte na adrese info@eneka.cz, pracovnice Vám ochotně sdělí další postup podle povahy problému a vše ochotně vyřeší.

Zálohy je možné platit příkazem k úhradě, složenkou, inkasem a prostřednictvím SIPO. Nedoplatky z vyúčtování lze platit složenkou nebo příkazem k úhradě.

Distribuční sazby jsou zákazníkům přidělovány na základě charakteru jejich odběru. Je podmíněno splněním stanovených podmínek.

Provozovateli distribuční soustavy bez ohledu na dodavatele. Telefonní kontakty pro případ poruchy jsou v sekci kontakty.

Tyto časy určuje provozovatel distribuční soustavy, časy spínání HDO (hromadné dálkové ovládání) lze vyčíst na webových stránkách provozovatele.