Fix na měsíc je vlastně smlouvou s postupným nákupem ve 12 tranších za rok, což zákazníkovi přináší zprůměrovanou cenu a snižuje riziko fixace v nevhodnou dobu. Je typicky vhodnější než dlouhodobé fixace uzavírané v konkrétní okamžik v době vysokých cen.

Fix na měsíc je do určité míry podobný produktu Denní trh – nákup 15. dne měsíce na následující měsíc je za podobnou cenu, jako je cena Denního trhu dní v měsíci, nicméně:

  • Fix na měsíc má předem známou cenu, u Denního trhu je cena známa až zpětně. Je tedy možné plánování předem a není možné bez vědomosti odebírat v případě problému v síti za astronomické ceny, jako tomu bylo předloni v Texasu. Fix na měsíc nemá volatilitu, pro Denní trh pověstnou.
  • Pokud půjdou ceny komodity nahoru, zákazník oproti Dennímu trhu získává díky měsíční fixní ceně úsporu. Navýšení ceny se projeví až následují měsíc, pokud ceny mezitím opět neklesnou. Naopak pokud půjdou ceny dolů, zákazník to pocítí již za měsíc, nikoliv až za rok, či dva, jako u dlouhodobých fixací.

Fix na měsíc nabízí nejkratší výpovědní dobu na trhu – 1 měsíc od 1. dne následujícího měsíce. Pokud se tedy rozhodnete 15.února, že o náš produkt již nemáte zájem, 1. dubna můžete být u jiného obchodníka, případně můžete u nás fixovat cenu na delší období, pokud dojde ke snížení cen na hladinu, která se Vám bude jevit jako výhodná.

Zálohy jsou stanoveny jednotné na celý rok. Odečty není třeba hlásit – roční spotřeba odečtena distributorem se přepočte do jednotlivých měsíců dle přepočtu Operátora trhu. V případě zájmu je možnost distributorovi hlásit odečty – fakturační (co odečet, to faktura), nebo kontrolní (stále jedna faktura za rok, jen měsíční množství se počítá podle těchto odečtů)

Fix na měsíc je nyní naším hlavním produktem, v případě zájmu o zafixování nějakého období je i tato možnost, po konci fixace se automaticky vrátí do režimu Fixu na měsíc.