Často se nás nyní ptáte:

Jak je to se zastropováním cen?

Vláda ‍ČR dne ‍5. ‍10. ‍2022 schválila nařízení pro ‍zastropování cen ‍elektřiny a zemního plynu. Zatímco pomoc s cenami energií pro poslední kvartál roku 2022 je skrze Úsporný tarif, pro rok 2023 byl zvolen cenový strop. Cenový strop platí pro ‍dodávky plynu a ‍elektřiny, uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍prosince ‍2023.

Zastropovaná cena elektřiny je ve výši 5.000 Kč bez DPH a u plynu 2.500 bez DPH. K ceně nutno přičíst další státem regulované distribuční položky.

Jak je to s podporou v rámci Úsporného tarifu?

Díky úspornému tarifu dostaly domácnosti (pouze domácnosti, nikoliv SVJ či firmy) jednorázovou podporu na spotřebu elektřiny 3 500 Kč pro distribuční sazbu D01d, D02d, D25d a 2 000 Kč v sazbě D26d, D35d, D45d, D56d, D57d. Tato částka již byla připsána na zákaznická salda a v souladu s legislativou úsporného tarifu přiřazena v této podobě:

 • Přiřazení na nedoplatky z faktur, jsou-li
 • Přiřazení na nedoplatky z minulých záloh, jsou-li
 • Vytvoření mimořádné zálohy ve výši státní podpory

Státní podporu tak někteří pocítili ihned díky pozastavení vymáhání pohledávky, jiní tento příspěvek uvidí na faktuře v přehledu vyúčtování záloh.

Tato podpora byla pouze na elektřině, nikoliv na plynu. Je avizováno, že úsporný tarif je podporou na poslední kvartál roku 2022, zastropování cen pak podporou na rok 2023. Kalendáře záloh vystavovány v srpnu a září již s touto podporou počítaly, což se promítlo do průměrné výše zálohy, zálohy tedy není třeba měnit.

Co nabízíte zákazníkům pro rok 2023?

Elektřina NN:

 • produkt FIX na měsíc (měsíční nákup vždy 15. dne předcházejícího měsíce na následující měsíc).

Plyn:

 • produkt FIX na měsíc (měsíční nákup vždy 15. dne předcházejícího měsíce na následující měsíc).

Elektřina VN:

 • denní trh OTE + koeficient dle špičkovosti odběru

výkup z FVE:

Denní trh OTE – 765 Kč

Proč považujete měsíční fixaci pro zákazníka výhodnější než dlouhodobou? V čem je lepší FIX na měsíc než Denní trh OTE?

Při podpisu dlouhodobé fixace se zákazník upisuje, že bude za ceny, které jsou nejvyšší v historii odebírat dlouhodobě. Usměrnění trhu a pokles cen pak již na něj nemá vliv. FIX na měsíc je do určité míry podobný produktu Denní trh – nákup 15.12. na leden je za podobnou cenu, jako cena 1.1.2022, nicméně:

 • Fix na měsíc má předem známou cenu, u Denního trhu je cena známa až zpětně. Je tedy možné plánování předem a není možné bez vědomosti odebírat v případě problému za astronomické ceny, jako tomu bylo loni v Texasu. Fix na měsíc nemá volatilitu, pro Denní trh pověstnou.
 • Pokud půjdou ceny komodity nahoru, zákazník oproti Dennímu trhu získává díky měsíční fixní ceně úsporu. Navýšení ceny se projeví až následují měsíc, pokud ceny mezitím opět neklesnou. Naopak pokud půjdou ceny dolů, zákazník to pocítí již za měsíc, nikoliv až za rok, či dva, jako u dlouhodobých fixací.

Jaká je výpovědní doba produktu FIX na měsíc?

Měsíc od 1. dne následujícího měsíce. Pokud se tedy rozhodnete 15.února, že o náš produkt již nemáte zájem, 1. dubna můžete být u jiného obchodníka.

Přišlo mi navýšení zálohy, je možné zálohu ponížit?

Zálohy jsou spočítány na základě odhadů spotřeby Operátora trhu dle historické spotřeby. Tato data OTE jsou jediná uchopitelná. Pokud zákazník výrazně sníží spotřebu, doporučujeme udělat zdarma samoodečet k 31.12.2022 a zálohy se přepočítají ve vzniklé faktuře dle ponížené spotřeby.

Jak přesně funguje předplatba u zálohy?

Zálohy jsou splatné 15. dne předcházejícího měsíce, tedy 15.12.2022 na leden 2023. Ve faktuře se pak započte pouze záloha pro dané období (kupř. v lednové faktuře za období do 31.12.2022 nebude tedy lednová záloha splatná 15.12.2022)

Budete posílat měsíční faktury?

Pokud v současnosti měsíční fakturaci nemáte (měření B), nebudeme, nic se nemění. Jednou ročně po odečtu distributora dostanete fakturu jako doposud, přepočtením dle TDD (koeficient OTE) bude stanovena spotřeba v každém měsíci a vyfakturována za cenu, která v daném měsíci byla.

Budou se měnit každý měsíc zálohy?

Ne, zálohy budou vždy pro dané cenové pásmo. Je možné, že současné zálohy již zůstanou, je také možné, že se budou na leden navyšovat a na jaře ponižovat. Bude záležet i na finální podobě podpory od státu.

Jaké ceny očekávat v příštím roce na produktu FIX na měsíc?

Pokud bude cena měsíce dražší, než strop, bude účtována cena stropu. Pokud bude cena nižší, bude cena nižší, než zastropovaná. Z tohoto pohledu je tedy produkt fix na měsíc také lepší, než dlouhodobá fixace.

Bude mi každý měsíc chodit oznámení o aktuální výši ceny?

Nikoliv, ceny budou zveřejňovány pouze na našich webových stránkách.

Je možné, že byste někdy pro tento produkt dali neúměrně vysokou cenu?

Nikoliv, cena má fixovanou maximální výši (BL PXE*1,35), která garantuje, že žádné neúměrné navyšování ceny není možné.

Jaká opatření lze proti nárůstu dělat?

Radit snížení spotřeby komodity úsporami či vytápěním dřevem netřeba. Kromě tohoto lze ponížit spotřebu:

Elektřiny

 • FVE – máte-li vyšší spotřebu elektřiny a máte-li značnou spotřebu především v létě přes poledne, doporučujeme montáž FVE. Dotace od státu vychází cca 40 %, celou FVE na klíč můžeme zabezpečit.
 • Diesel agregát – navzdory Green dealu začíná ekonomicky vycházet i možnost dieselagregátu, který Vám zabezpečí zastropování ceny (cenou nakoupené nafty) a pojistí proti výpadkům proudu.

Plynu

 • Tepelné čerpadlo – ve vybraných případech doporučujeme přejít na tepelné čerpadlo

„Dodáváme skvělý servis a jen to, co se zákazníkovi skutečně hodí.“

 • máme trvale nízké ceny
 • smlouvy bez nevýhodných dlouhodobých fixací
 • žádné skryté poplatky (aktivace, deaktivace, faktura poštou, garance, atd.)
 • velký podíl zelené energie
 • komplexní bezplatné poradenství v energetice
 • bezproblémová komunikace (žádné fronty na linkách call center)
 • optimalizace odběru elektřiny, plynu a jejich technická řešení
 • slušnost – dodržujeme Etický kodex obchodníka od Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

Spočítejte si, kolik s námi ušetříte!

usetrete_s_nami

Za nás mluví čísla

Díky trvale nízkým cenám se během posledních pěti let počet našich odběratelů zvýšil téměř 9x.

Dodáváme skvělý servis a jen to, co se Vám skutečně hodí.

Přidejte se také k tisícům spokojených zákazníků!